Det kan vara svårt att välja vilket färdmedel som är det bästa för inrikesresor när man vill resa hållbart. Att tåg är det bästa valet ur ett hållbarhetsperspektiv är troligen de flesta överens om. Dessvärre är tågtrafiken inte alltid att lita på i Sverige. Har man ett viktigt möte man ska resa till kanske tåg känns för osäkert. Hur ska man göra då?

Var ute i god tid

Har du möjlighet är tåg det bästa alternativet om du tänker på miljön. Ska du iväg till något som du inte får vara sen till kan du försöka att planera så att du har gott om tidsmarginal. Något som självklart inte alltid är möjligt.

Kanske ska du åka iväg till en större stöd för ett ingrepp? Ska du göra en bröstförstoring med Motiva Ergonomix vill du såklart inte också behöva oroa dig över att tåget ska vara sent. Själva ingreppet är troligen tillräckligt nervöst. Men Motiva Ergonomix är världens första ergonomiska bröstimplantat, och ger dig mindre anledning att vara nervös. I princip alla kvinnor blir nöjda med resultatet, som ser mycket naturligt ut.

Se över andra alternativ

Om tåg inte är ett alternativ för dig kan du se över vilka andra valmöjligheter du har. Kanske kan du åka buss? Buss ger mindre klimatpåverkan än vad bil gör eftersom den tar fler passagerare.

Ibland är bil det enda alternativet. Det du kan göra då är att försöka välja en så bränslesnål bil som möjligt, och gärna en elbil om du har möjlighet.