Världen förändras och samhället ser inte ut som förut. Vi odlar nya växter, börjar resa på annorlunda sätt och får nya insikter om vad som egentligen är viktigt för vårt välmående. Klimatkrisen har gjort det tydligt att vi behöver leva mer hållbart och snabbt minska våra utsläpp, vilket kräver ett medvetet resande. Samtidigt gör den allt varmare atmosfären det svårare att odla mat, vilket kräver ett nytt sätt att tänka även när det gäller odling.

Hos wexthuset hittar du tusentals fröer som du kan använda för att anlägga dina egna odlingar. Satsa på att skapa en trädgård rik på inhemska arter, så gör du en viktig insats för den biologiska mångfalden samtidigt som du höjer din egenförsörjning. Du kan också inhandla produkter för kompostering och växtbelysning, vilket ger dig möjlighet att få en cirkulär matförsörjning hemma. Wexthuset har allt du behöver för din regenerativa odling.

Res till fröodlingskurs

Det finns många sätt att hitta intressanta fröer som kan ge dig god matförsörjning i ett allt varmare klimat. I Edelsviks folkhögskola som ligger i Västerbotten träffas personer i alla åldrar för att delta i en fröodlingskurs. Fördelarna med att odla egna fröer är att det går att få sorter väl anpassade för just ditt område, då de fungerar väl i det lokala mikroklimatet. Under senaste 100 åren har runt 75 % av alla odlade sorter försvunnit, enligt FN-rapporter.

Gamla lantsorter för klimatanpassning

För ett sekel sedan kunde världens befolkning försörja sig med ett hundratal olika grödor, medan det i dagens odlingslandskap finns fyra dominerande sådana. Här hittar vi soja, vete, majs och ris. Grödorna har blivit färre, samtidigt som varje gröda odlas i färre sorter. Här i Sverige förlorade vi också många av våra frösorter när grönsaksodlingarna industrialiserades. I kataloger från fröfirmor runt sekelskiftet fanns ett stort sortiment av importerade nya sorter från utlandet, men också svenska lantsorter med en lång odlingshistoria ute i byarna. Med en bredd av sorter i din trädgård kan du få goda kulturarvsgrönsaker som också är klimatanpassade till sin lokala miljö. Gamla lantsorter klarar ofta av torka bättre än dagens moderna spannmålssorter. Kulturarvssorter har en rejäl variation vad gäller gener, vilket ökar deras motståndskraft mot missväxt och sjukdom.

Undvik flyget

För att ta dig till lokala träffar där frösorter byts mellan entusiaster kan du resa kollektivt, cykla eller åka tåg vid längre sträckor. Du bör alltid undvika att ta flyget, då det är bland det mest klimatskadliga du kan göra som privatperson på grund av de höga utsläppen. Att du reser medvetet och hållbart är viktigt för dina odlingar, då vi redan nu kan se missväxt globalt sett på grund av förhöjda temperaturer. Under sommaren 2018 gick den svenska spannmålsskörden ner med hälften, detta på grund av den långa värmeböljan.